Gwarancje i reklamacje

Reklamacje artykułów zakupionych w I am SGL rozpatrywane są następująco:

  1. jeśli produkt posiada kartę gwarancyjną

    Reklamowany produkt wyślij wraz z kartą gwarancyjną, opisem usterki/wady oraz kopią dowodu zakupu na adres podany na karcie gwarancyjnej. Pamiętaj, że serwis rozpatruje tylko kompletne zgłoszenia reklamacyjne – a więc złożone ze wszystkich wymienionych elementów.

  2. jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej
    1. Prześlij wadliwy produkt z opisem usterki/wady oraz kopią dowodu zakupu na nasz adres. Wysłanie kopii dowodu zakupu nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji.
    2. jeśli wolisz możesz przesłać reklamowany towar wraz z oświadczeniem o chęci skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi na nasz adres.

Fundacja " I am SGL"
ul. Warszawska 44/1
05-075 Wesoła Warszawa

Twoją reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni.